Verksamhetsområden

 

Svenska språkets ställning

Molempi parempi Finland 100 år  1&2 (2017)

 

Konstruktiv tvåspråkighet

Språktalko (marknadsundersökning, utbildningsplan 2017)

 

Samarbeten

Tillgången till mentalvårdstjänster på svenska i h-regionen (arbetsgrupp)

Nätsynlighet på svenska (arbetsgrupp)

 

Regional förståelse

Skolutbyte i samarbete med Kulturkarnevalen (nov 2016)

Är Svenskfinland för stort eller för litet? (crowdsourcing, seminarium, handlingsplan) (2017)

 

Verkställighet

Uppföljningen av Magmas kulturrapport (i samarbete med Folktinget)

Uppföljningen av Magmas migrationsrapport