Vår mission
 

  • Samarbetsforum följer aktivt med samhällsutvecklingen och organisationsfältet samt diskussionen om och händelser kring frågor om svenska språket och den nationella tvåspråkigheten

  • Samarbetsforum sammanför aktörer för nytt eller ökat samarbete

  • Samarbetsforum följer upp andra aktörers utredningsarbete och publikationer

  • Samarbetsforum förädlar egna initiativ, finner samarbetsparter och medverkar till ökad verkställighet i all sin verksamhet

  • Samarbetsforum skapar både formella och informella nätverk

  • Samarbetsforum för ständig diskussion med aktörer, beslutsfattare och bakgrundskrafter

  • Samarbetsforum extraherar ur diskussionen möjliga verksamheter/initiativ och medverkar till verkställandet av dessa

med målet att:

  • uppnå en levande och konstruktiv tvåspråkighet och öka förståelsen för den svenska språkgruppens behov av service, strukturer och kultur

  • öka förståelsen för att särbehandling av den mindre språkgruppen de facto innebär likabehandling av medborgarna