Verksamhetsledare

Martina Harms-Aalto
martina.harms@samarbetsforum.fi
+358 40 596 0029

 

Samarbetsforums styrelse

Olav Jern, ordförande

Ann Sandelin, vice ordförande

Ulrika Sjöholm

Maria Rosberg

Sakari Karjalainen

Nina Söderlund

Sandra Bergqvist

Mats Brandt

Henry Wiklund