Hur ska jag veta
att jag kan börja på svenska?

 

Hur signalerar vi att vi gärna talar svenska?
Att man gärna får tilltala mig på det andra inhemska?
Att du gärna betjänar på svenska?

Nu gör vi det lite lättare för er alla - med “Tala gärna svenska med mig”-pinsen.

 

 

Ett enkelt och informellt sätt att signalera språkberedskap

Med användningen av ett enkelt och lättanvänt pins med budskapet: "Tala gärna svenska med mig" indikerar användaren att man gärna kan använda svenska.

Pinsen är avsedda för, arbetskollektiv, serviceenheter, företag och organisationer men också för privatpersoner för att identifiera vem som kan tala/kommunicera/ge service på svenska.

Pinsen tillverkas och distribueras av föreningen Samarbetsforum.

 

Alla får vara med

Vem som helst som vill använda pinsen kan beställa den av Samarbetsforum (se webshop). För de arbetsplatser som går in för att använda pinsen erbjuds möjlighet att lista sig (med logo) på Samarbetsforums hemsida.

Användningen av pinsen kräver ingen formell kunskap eller testad språkfärdighet men den ska bäras av personer som är villiga att försöka tala svenska med dem som behöver eller vill det.

 

Pionjärerna

Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors blir de första som på några enheter tar i bruk pinsen (i augusti 2017). Efter det inleds en informationskampanj för att göra pinsen kända och sprida dem med målet att de ska finnas i hela landet 2018.

 

Därför behövs Tala gärna svenska med mig

Föreningen Samarbetsforum verkar för att stärka det svenska språket och för konstruktiv tvåspråkighet i vårt land. I offentligheten efterlyses ofta metoder att med positiva medel förstärka och lyfta fram behovet av och förmågan till att ge service på svenska. “Tala gärna svenska med mig”-pinsen är ett sådant informellt men verksamt instrument . Föreningen har initierat kampanjen och inbjuder alla som vill att komma med i den.  

 

Löftet

Den som bär “Tala gärna svenska med mig”-pinsen har bekantat sig med nedanstående “löfte”:

 

  • Jag vill gärna tala svenska.
  • Jag förstår svenska tillräckligt bra för att kunna betjäna kunder, klienter, kolleger och medmänniskor på svenska.
  • Jag svarar på svenska efter bästa förmåga.
  • Jag är intresserad av att lära mig mer svenska och gör det gärna genom att kommunicera mer på svenska.

ELLER

  • Jag är svenskspråkig och talar gärna svenska med alla som vill.

info
@samarbetsforum.fi

martina.harms
@samarbetsforum.fi

 

 

Inom kort öppnas beställningsformuläret för pins