Föreningen Samarbetsforum arbetar för att identifiera, initiera
och implementera samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället. 

 

Vi arbetar för en levande och konstruktiv tvåspråkighet och för att
öka förståelsen för den svenska språkgruppens behov av service och strukturer.